PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-048
91 51 3 160 321-8    PL-PKPC
91 51 3 160 322-6    PL-PKPC

ET42-48 / 1982
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 08.05.1985 MD Karsznice
S1 21.07.1988 MD Karsznice
R3 02.10.1991 MD Karsznice
R4 02.06.1995 ZT Zduńska Wola Karsznice
R5 14.04.1999 ZT Zduńska Wola Karsznice
R6 27.11.2003 ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R7 16.03.2012 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R8 30.04.2018 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli