PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-046
91 51 3 160 317-6    PL-PKPC
91 51 3 160 318-4    PL-PKPC

ET42-46 / 1981
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 29.06.2001 ZT Zduńska Wola Karsznice
R7 30.05.2007 ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R8 30.06.2016 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli