PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-044
91 51 3 160 315-0    PL-PKPC
91 51 3 160 316-8    PL-PKPC

ET42-44 / 1981
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 31.05.1999 ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R7 28.04.2012 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R8 30.03.2018 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli