PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-036
91 51 3 160 301-0    PL-PKPC
91 51 3 160 302-8    PL-PKPC

ET42-36 / 1981
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
S1 21.04.1988 MD Karsznice
R2 21.06.1991 MD Karsznice
R4 10.10.1994 ZT Zduńska Wola Karsznice
R5 29.07.1998 ZT Zduńska Wola Karsznice
R6 24.01.2003 ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R7 30.06.2012 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R8 31.08.2018 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli