PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-035
91 51 3 160 299-6    PL-PKPC
91 51 3 160 300-2    PL-PKPC

ET42-35 / 1981
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 25.10.2004 ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R7 31.12.2013 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R8 03.12.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli