PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-024
91 51 3 160 065-1    PL-PKPC
91 51 3 160 066-9    PL-PKPC

ET42-24 / 1980
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R7 30.04.2004 ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R8 16.09.2013 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R9 31.08.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli