PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET42-020
91 51 3 160 057-8    PL-PKPC
91 51 3 160 058-6    PL-PKPC

ET42-20 / 1980
NEWZ Nowoczerkask
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 20.10.2000 ZT Zduńska Wola Karsznice
R7 07.10.2005 ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R8 28.02.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli