PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-199
91 51 3 160 291-3    PL-PKPC
91 51 3 160 292-1    PL-PKPC

203E-199 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 22.10.2005 ZNTKiM Gdańsk
R6 31.07.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.