PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-198
91 51 3 160 289-7    PL-PKPC
91 51 3 160 290-5    PL-PKPC

203E-198 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.06.1983 HCP Poznań
R4 14.02.2002 ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M 30.11.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.