PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-197
91 51 3 160 287-1    PL-PKPC
91 51 3 160 288-9    PL-PKPC

203E-197 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 02.02.2007 ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M 28.04.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.