PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-196
91 51 3 160 285-5    PL-PKPC
91 51 3 160 286-3    PL-PKPC

203E-196 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 05.02.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 09.05.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.