PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-194
91 51 3 160 281-4    PL-PKPC
91 51 3 160 282-2    PL-PKPC

203E-194 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 21.06.2001 ZNTK Oleśnica
R5 26.11.2008 ZNTKiM w Gdańsku
P5/1+M 31.05.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.