PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-193
91 51 3 160 279-8    PL-PKPC
91 51 3 160 280-6    PL-PKPC

203E-193 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 31.05.2001 ZNTK Oleśnica
R5 13.03.2009 ZNTKiM w Gdańsku
P5/1+M 24.05.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.