PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-192
91 51 3 160 277-2    PL-PKPC
91 51 3 160 278-0    PL-PKPC

203E-192 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 24.05.2001 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 22.12.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.