PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-191
91 51 3 160 275-6    PL-PKPC
91 51 3 160 276-4    PL-PKPC

203E-191 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 06.10.2001 ZNLE Gliwice
P5/1+M 31.10.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.