PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-190
91 51 3 160 019-8    PL-PKPC
91 51 3 160 020-6    PL-PKPC

203E-190 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 29.04.2003 ZNTK Oleśnica
R5 30.04.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P5/1+M 09.10.2020 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.