PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-189
91 51 3 160 273-1    PL-PKPC
91 51 3 160 274-9    PL-PKPC

203E-189 / 1983
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 01.03.1999 MT Skarżysko-Kamienna
R5 27.02.2006 ZNTKiM Gdańsk
R6 19.12.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.