PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-188
91 51 3 160 017-2    PL-PKPC
91 51 3 160 018-0    PL-PKPC

203E-188 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 25.02.2000 ZT Zduńska Wola Karsznice
R5 30.06.2008 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 08.07.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.