PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET41-187

203E-187 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 14.04.1995 ZNTK Oleśnica
R 09.10.2001 ZNTK Oleśnica
+++
28.12.2011