PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-186
91 51 3 160 271-5    PL-PKPC
91 51 3 160 272-3    PL-PKPC

203E-186 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.11.1982 HCP Poznań
R1 13.06.1986 ZNTK Oleśnica
S1 28.12.1988 ZNTK Oleśnica
R3 23.09.1997 ZNTK Lubań
R4 19.09.2002 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 31.10.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.