PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-185
91 51 3 160 269-9    PL-PKPC
91 51 3 160 270-7    PL-PKPC

203E-185 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.11.1982 HCP Poznań
R4 27.02.1998 ZNTK Lubań
R5 31.05.2004 ZNTKiM Gdańsk