PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-183
91 51 3 160 265-7    PL-PKPC
91 51 3 160 266-5    PL-PKPC

203E-183 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 21.08.2007 ZNTK Oleśnica