PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-181
91 51 3 160 263-2    PL-PKPC
91 51 3 160 264-0    PL-PKPC

203E-181 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 01.09.2000 CM Skarżysko-Kamienna
R5 09.03.2007 ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M 23.09.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.