PKP Cargo
Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki w Katowicach
ET41-180

203E-180 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 26.07.2001 ZNTK Oleśnica
+++
13.01.2010