PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-176
91 51 3 160 259-0    PL-PKPC
91 51 3 160 260-8    PL-PKPC

203E-176 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 30.09.1985 ZNTK Oleśnica
S1 29.09.1988 ZNTK Oleśnica
R3 22.11.1991 ZNTK Oleśnica
R4 13.11.1995 ZNTK Oleśnica
R5 04.08.2004 ZNTKiM Gdańsk
R6 31.08.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.