PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-174
91 51 3 160 255-8    PL-PKPC
91 51 3 160 256-6    PL-PKPC

203E-174 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 06.08.1985 MD Idzikowice
S1 29.02.1988 ZNTK Oleśnica
R3 06.02.1992 ZNTK Oleśnica
R4 30.09.1996 ZNTK Oleśnica
R5 12.10.2001 ZNTKiM Gdańsk
R6 31.05.2008 ZNTK Oleśnica
R7 30.06.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.