PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-172
91 51 3 160 253-3    PL-PKPC
91 51 3 160 254-1    PL-PKPC

203E-172 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 13.09.1985 MD Idzikowice
S1 30.09.1988 ZNTK Oleśnica
R3 03.06.1993 ZNTK Oleśnica
R4 30.11.1996 ZNLE Gliwice
R5 28.08.2003 ZNTKiM Gdańsk
R6 06.08.2009 Małopolski Zakład Spółki