PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET41-171

203E-171 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 28.08.1997 ZNTK Lubań
R 28.11.2003 ZNTK Oleśnica
+++
16.10.2012