PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-169
91 51 3 160 013-1    PL-PKPC
91 51 3 160 014-9    PL-PKPC

203E-169 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 17.03.1999 ZT Zduńska Wola Karsznice
R4 25.06.2008 ZNTK Oleśnica
MAL 17.12.2008 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 30.04.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.
Galeria zdjęć pojazdu
22.05.2020 | Bydgoszcz Wschód ET41-169
22.05.2020 | Bydgoszcz Wschód | Człon ET41-169-B. ET41-169
22.05.2020 | Bydgoszcz Wschód | Data naprawy P5/1+M. ET41-169
22.05.2020 | Bydgoszcz Wschód | Pulpit maszynisty. ET41-169
22.05.2020 | Bydgoszcz Wschód | Pulpit maszynisty. ET41-169
22.05.2020 | Bydgoszcz Wschód | Pulpit maszynisty. ET41-169
22.05.2020 | Bydgoszcz Wschód | Fotel maszynisty. ET41-169
22.05.2020 | Bydgoszcz Wschód | Maszynownia lokomotywy. ET41-169