PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-168
91 51 3 160 401-8    PL-PKPC
91 51 3 160 402-6    PL-PKPC

203E-168 / 1982
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 18.07.2001 ZNLE Gliwice
P5/1+M 31.12.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.