PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-167
91 51 3 160 249-1    PL-PKPC
91 51 3 160 250-9    PL-PKPC

203E-167 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 15.04.2002 ZNTKiM Gdańsk
R6 18.11.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.