PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-165
91 51 3 160 245-9    PL-PKPC
91 51 3 160 246-7    PL-PKPC

203E-165 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.12.1985 ZNTK Oleśnica
R2 13.05.1994 ZNTK Oleśnica
R3 10.05.2002 ZNTK Oleśnica
R4 16.07.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.