PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-162
91 51 3 160 241-8    PL-PKPC
91 51 3 160 242-6    PL-PKPC

203E-162 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 22.03.2001 CM Skarżysko-Kamienna
R5 27.12.2013 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.