PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-161
91 51 3 160 239-2    PL-PKPC
91 51 3 160 240-0    PL-PKPC

203E-161 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 28.10.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 03.04.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.