PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-160
91 51 3 160 237-6    PL-PKPC
91 51 3 160 238-4    PL-PKPC

203E-160 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 28.01.1986 ZNTK Oleśnica
S1 17.12.1988 ZNTK Oleśnica
R3 24.07.1992 ZNTK Oleśnica
R4 18.01.1996 ZNTK Oleśnica
R5 02.02.2002 ZNLE Gliwice
P5/1+M 30.08.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.