PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-159

203E-159 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 18.02.2002 ZNTK Oleśnica