PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-156
91 51 3 160 235-0    PL-PKPC
91 51 3 160 236-8    PL-PKPC

203E-156 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 31.12.2001 ZT Zduńska Wola Karsznice
R5 21.11.2013 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.