PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-154
91 51 3 160 233-5    PL-PKPC
91 51 3 160 234-3    PL-PKPC

203E-154 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 10.03.1999 MT Skarżysko-Kamienna
R4 31.12.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 14.02.2014 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.