PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
ET41-153
91 51 3 160 231-9    PL-PKPC
91 51 3 160 232-7    PL-PKPC

203E-153 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.07.1985 ZNTK Oleśnica
R2+A 31.12.1992 ZNTK Oleśnica
R3 21.08.1996 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 30.06.2018 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.