PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-151
91 51 3 160 011-5    PL-PKPC
91 51 3 160 012-3    PL-PKPC

203E-151 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 14.03.2000 CM Skarżysko-Kamienna
R5 27.06.2008 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 26.06.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.