PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-150
91 51 3 160 393-7    PL-PKPC
91 51 3 160 394-5    PL-PKPC

203E-150 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 16.12.1999 ZT Zduńska Wola Karsznice
P5/1+M 27.02.2018 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.