PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-148
91 51 3 160 227-7    PL-PKPC
91 51 3 160 228-5    PL-PKPC

203E-148 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 10.05.1999 MZ Skarżysko-Kamienna
R5 31.08.2007 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 29.03.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.