PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-146
91 51 3 160 225-1    PL-PKPC
91 51 3 160 226-9    PL-PKPC

203E-146 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 13.02.1986 ZNTK Oleśnica
A 26.01.1988 HCP Poznań
R2 09.05.1996 ZNTK Lubań
R3 21.12.2007 ZNTK Oleśnica
P3 25.09.2012 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P5/1+M 20.11.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.