PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-145
91 51 3 160 223-6    PL-PKPC
91 51 3 160 224-4    PL-PKPC

203E-145 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 16.07.2003 ZNTKiM Gdańsk
R6 09.12.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.