PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-144
91 51 3 160 221-0    PL-PKPC
91 51 3 160 222-8    PL-PKPC

203E-144 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.07.1985 ZNTK Oleśnica
S1 02.08.1988 ZNTK Oleśnica
R3 28.02.1992 ZNTK Oleśnica
R4 30.12.1997 ZNTK Lubań
R5 19.01.2009 ZNTKiM w Gdańsku