PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-139
91 51 3 160 213-7    PL-PKPC
91 51 3 160 214-5    PL-PKPC

203E-139 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 04.11.2004 ZNTKiM Gdańsk
R6 11.10.2013 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.