PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-137
91 51 3 160 209-5    PL-PKPC
91 51 3 160 210-3    PL-PKPC

203E-137 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 11.07.2002 ZNLE Gliwice
P5/1+M 19.10.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.