PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-136
91 51 3 160 207-9    PL-PKPC
91 51 3 160 208-7    PL-PKPC

203E-136 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 13.06.2002 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 31.03.2018 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.