PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-131
91 51 3 160 199-8    PL-PKPC
91 51 3 160 200-4    PL-PKPC

203E-131 / 1981
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 22.05.1984 ZNLE Gliwice
S1 30.06.1987 ZNTK Oleśnica
R2 15.02.1991 ZNTK Oleśnica
R4 21.02.1996 ZNTK Oleśnica
R5 12.03.2002 ZNTK Oleśnica
R6 29.05.2008 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 30.09.2020 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.