PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-130
91 51 3 160 197-2    PL-PKPC
91 51 3 160 198-0    PL-PKPC

203E-130 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 21.06.2001 ZNLE Gliwice
R6 31.05.2007 ZNTK Oleśnica
R7 23.04.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.